Email Marketing

Email marketing, pazarlama faaliyetlerinin hedef kitleye yönelik marka bilinci oluşturma ve tanıtım amaçlı olarak mailler gönderilmesidir.

e posta pazarlama örnekleri ve e-posta pazarlama stratejileri